Gaz hurt

Dostawy Paliwa

HURTOWE DOSTAWY GAZU

Proponujemy hurtowe dostawy gazu LPG dla stacji gazu. Dostawy każdorazowo podajemy próbie kontroli
TERMODESYMETREM – pozwala zagwarantować niezmiennie wysoką jakość dostawy.

Dysponujemy nowymi cysternami z legalizowanymi licznikami spełniającymi wymogi ADR.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

tel. 601 975 815